logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ


  ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์หลักฐานการสมัคร


  ขั้นตอนนี้ เป็นการพิมพ์เอกสารสำหรับใช้เป็น หลักฐานการสมัครชั่วคราว ก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 30 เมษยน 2564 ทางเว็บไซต์ http://admission.lbtech.ac.th หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแล้ว ให้ผู้สมัครปริ้น ใบสมัคร (ขั้นตอนที่ 6) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบอีกครั้งหนึ่ง


  *** ดังนั้นหลักฐานนี้ผู้สมัครจะปริ้นท์หรือไม่ก็ได้  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083