logo_register
 • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ(รอบปกติ) เข้าสู่ระบบ(รอบโควต้า)


  รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2567
  ระดับ ปวส. (ม.6/ต่างสาขา) สาขางาน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย => สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ => ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
  ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
  1 3012807001 นายปรมินทร์ ควบพิมาย ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17-02-2024
  2 3012807002 นายอนุชา ช้างร้าย ม.6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา - 17-02-2024
  3 3012807003 นางสาวศิรดา สุขปลั่ง ม.6 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ - 18-02-2024
  4 3012807004 นายบูรพา สมบัติทยานนท์ ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย - 18-02-2024
  5 3012807005 นางสาวณัฏฐณิชา ศรีนาคล้วน ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19-02-2024
  6 3012807006 นางสาวณัฐพัชร์ ฐานะ ม.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง - 20-02-2024
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
  ผู้ดูแลระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา   Line ID:   @117ipgud      โทรศัพท์. 036-689-767