logo_register
 • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ(รอบปกติ) เข้าสู่ระบบ(รอบโควต้า)


  ขั้นตอนที่ 1 การซื้อคู่มือสมัครเข้าศึกษาต่อ

  << ดาวน์โหลดคู่มือการสั่งซื้อ>>      <<คลิกเพื่อสั่งซื้อคู่มือสมัครออนไลน์>>


  โปรดอ่าน...คำถามที่พบบ่อย ก่อนเริ่มทำการสั่งซื้อ!!

  ในการสั่งซื้อคู่มือสมัครเข้าศึกษาต่อ จะได้รับอะไรบ้าง?
  1. E-book คู่มือสมัครเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2567
  2. Key Code สำหรับลงทะเบียนในเมนูการรับสมัครขั้นตอนถัดไป (ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียน)
  ผู้ที่ซื้อคู่มือสมัครเข้าศึกษาต่อ จำเป็นต้องเป็นผู้สมัครเองหรือไม่?
  ไม่จำเป็น ผู้ที่ทำการซื้อคู่มือสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นบุคคลใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่สนใจสมัครเท่านั้น
  การสั่งซื้อคู่มือสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถสั่งซื้อได้เพียง 1 เล่มใช่หรือไม่?
  ไม่จำเป็น ในการสั่งซื้อ 1 ครั้ง ท่านสามารถซื้อมากได้มากกว่า 1 เล่ม ดังนั้นในกลุ่มผู้สนใจสมัครอาจรวมกันสั่งซื้อในครั้งเดียวได้
  การสั่งซื้อคู่มือสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถสั่งซื้อได้เพียง 1 ครั้ง/1 คน ใช่หรือไม่?
  ไม่จำเป็น 1 คน สามารถสั่งซื้อได้หลายครั้ง

   

  ขั้นตอนการซื้อคู่มือสมัครเข้าศึกษาต่อ (ออนไลน์)

  1. เข้าสู่ระบบสั่งซื้อคู่มือสมัครเข้าศึกษาต่อออนไลน์ (คลิก)
  2. ลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกในระบบสั่งซื้อฯ
  3. สั่งซื้อ
  4. ยืนยันการสั่งซื้อ
  5. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน และชำระเงิน ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือแอพพลิเคชันทุกธนาคาร
      (ระดับ ปวช., ปวส. ราคา 150 บาท ระดับปริญญาตรี ราคา 250 บาท)
  6. รับคู่มือสมัครเข้าศึกษาต่อ และ Key Code ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น ของวันถัดไปหลังจากชำระเงิน (รับผ่านระบบที่สั่งซื้อคู่มือสมัครออนไลน์เท่านั้น)

   

  คลิกเพื่อสั่งซื้อคู่มือสมัครออนไลน์


  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
  ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
  ผู้ดูแลระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา   Line ID:   @117ipgud      โทรศัพท์. 036-689-767