ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
   

 

ที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
  • ที่อยู่ 323 ถนนนารายณ์มหาราช  ตำบลทะเลชุบศร  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 15000
  • โทร. 0-3641-1083  หรือ  0-3641-2328
  • โทรสาร. 0-3641-1666
  • เว็บไซต์วิทยาลัย  http://www.lbtech.ac.th
ติดต่อสอบถามการสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่

085-174-5848    ครูประภัสสร เสริมกล่ำ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

036-411083 ต่อ 104 งานทะเบียน

036-411083 ต่อ 112 งานวิชาการ

036-411083 ต่อ 119   งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

เพิ่มเพื่อน

Line ID: @391omfop

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี <พอสังเขป>
  • วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2510 โดยรวม 3 สถาบันเข้าด้วยกันคือ โรงเรียนช่างกลลพบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2500 ในโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ต่อมาได้แยกออกมา โรงเรียนโคกกะเทียม ไปรวมกับแผนกช่างยนต์ของโรงเรียนการช่างลพบุรี ปัจจุบันมีเนื้อที่ 18 ไร่เศษ ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนช่างกลลพบุรี
  • โรงเรียนช่างกลลพบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2500 ในโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยต่อมาได้แยกออกจากโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ไปรวมกับแผนกช่างยนต์ของโรงเรียนการช่างลพบุรี ปัจจุบันมีเนื้อที่ 18 ไร่เศษ ใช้ชื้อว่า “โรงเรียนช่างกลลพบุรี“ 
  • โรงเรียนการช่างลพบุรี ชื่อเดิมว่าโรงเรียนช่างไม้ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2481 ที่ถนน พระยากำจัด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ 6 ไร่2 งาน 16 ตารางวา เปิดสอนทั้งระดับประถมมธัยม อาชีวศึกษาตอนต้น และระดับอาชีวศึกษาตอนปลาย ในวิชาช่างไม้ ช่างทาสีน้ำมัน และช่างยนต์ โรงเรียนการช่างสตรีลพบุรี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2496 ที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ปัจจุบัน เปิดสอนในระดับอาชีวศึกษาตอนปลายในปี พ.ศ. 2498 โรงเรียนการช่างสตรีบ้านหมี่ได้ย้ายจากบ้านหมี่ มารวมเข้าด้วยกันและขยายการเรียนถึงประโยคอาชีวศึกษาขั้นสูง เปิดสอนในแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย แผนกอาหารและโภชนาการ และแผนกหัตถกรรม
  • ทั้ง 3 โรงรวมเป็นโรงเรียนเดียวกันใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเทคนิคลพบุรี” เนื้อที่ประมาณ 47 ไร่ 2 งาน 19 ตารางวา ซึ่งเป็นเนื้อที่รวมระหว่างโรงเรียนช่างกลลพบุรีกับโรงเรียนการช่างลพบุรี ตั้งอยู่อยู่ริมถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตรงข้ามกับศูนย์สงครามพิเศษ ติดกับวิทยาลัยครูเทพสตรี เปิดสอนในระดับ ปวช. พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับ ปวส. เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี” ต่อมาได้เปลี่ยนใหม่อีกเป็น “วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี” เมื่อ 
    พ.ศ. 2522 ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาประมาณ 5,000