logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ  ปิดระบการรับสมัครโควต้า ประจำปีการศึกษา 2564

  โปรดให้อาจารย์แต่ละโรงเรียนส่งเอกสารหมายเลข 1 - 3 พร้อมหลักฐานและเงินค่าสมัครที่ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083