ชื่อล็อกอิน   * รหัสประจำตัว นศ. 10 หลัก      
      รหัสผ่าน   * รหัสประจำตัว นศ. 10 หลัก      
             
               
    ***ใช้รหัสนักศึกษาในการเข้าระบบ ทั้ง ชื่อล็อกอิน และรหัสผ่าน*** ระบบลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เท่านั้น      
    หากมีปัญหากรุณาติดต่องานทะเบียนฯ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โทรศัพท์ 0-3641-1083      
               
               
               
               
               
               
          ผู้ดูแลระบบ