จำนวนนักเรียนระดับชั้น ปวส. ม.6/ต่างสาขา ทั้งหมด 629 คน

ลำดับที่ แผนกวิชา รอบโควต้า รอบปกติ รวม ร้อยละ
1เทคนิคยานยนต์ 543487.6
2เครื่องมือกล 1052629.9
3ไฟฟ้าควบคุม14597311.6
4อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม431355.6
5ก่อสร้าง639457.2
6ติดตั้งและบำรุงรักษา 3818413.4
7คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์810182.9
8การบัญชี1035457.2
9คอมพิวเตอร์ธุรกิจ16526810.8
10การจัดการโลจิสติกส์15759014.3
11อาหารและโภชนาการ417213.3
12เทคโนโลยีสารสนเทศ 1624406.4