logo_register • ผู้ดูแลระบบ admission
 • เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
 • เข้าสู่ระบบ  ขั้นตอนการชำระเงินเพื่อซื้อคู่มือการสมัครศึกษาต่อ(รับเพิ่มเติมเฉพาะสาขาไม่เต็มจำนวนตามแผนรับ ครั้งที่ 2) << สาขาที่รับเพิ่มเติม >>

  Cinque Terre

  - จำหน่ายคู่มือการสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 - 13 มิถุนายน 2563 สามารถติดต่อสอบถามทางไลน์ "รับสมัคร 63" ไอดีไลน์ @117ipgud เพิ่มเพื่อน

  หมายเหตุ : เมนูการรับสมัครจะเปิดให้ใช้งานตามประกาศของทางวิทยาลัย โดยสามารถติดตามข่าวสารได้จากหน้าเว็บหรือ เว็บเพจของทางวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่  ให้ นักเรียน/นักศึกษา เข้าระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียน เพื่อพิมพ์ใบมอบตัวและบัตรลงทะเบียน

  คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์

  Cinque Terre Cinque Terre


  กำหนดการการมอบตัวและรับชุด อุปกรณ์การเรียน ของนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวส. ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563

  Cinque Terre  กำหนดการการมอบตัวและรับชุด อุปกรณ์การเรียน ของนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวส. ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563

  Cinque Terre


  Cinque Terre


  Cinque Terre


  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีประกาศผลการขึ้นทะเบียน เป็นนักเรียน/นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

  คลิกเพื่อตรวจสอบผลการพิจารณาคัดเลือก

  Cinque Terre


  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีประกาศผลการขึ้นทะเบียน เป็นนักเรียน/นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ปีการศึกษา 2563 (รอบปกติ)

  คลิกเพื่อตรวจสอบผลการพิจารณาคัดเลือก

  Cinque Terre


  ขั้นตอนการสัมครขอทุนเรียนฟรี หรือเว็บ Data Center

  มีหลายคนสงสัยในการปฏิบัติ ข้อ 2.1 คือ การกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ http://datacenter.vec.go.th เพื่อขอรับสิทธิ์เรียนฟรี (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากประกาศของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี)  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083