คู่มือสมัครศึกษาต่อ

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

สำหรับผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียน

ลงทะเบียนเพื่อซื้อคู่มือสมัครเข้าศึกษาต่อ

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว

และต้องการซื้อคู่มือ/รับคู่มือ/ตรวจสอบสถานะ

โปรดกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค