logo_register


 • ระบบช่วยเหลือ
 • แก้ไขที่อยู่ ลืม Key Code

 • ผู้ดูแลระบบ
 • เข้าสู่ระบบ


  ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์หลักฐานการสมัคร


  ขั้นตอนนี้ เป็นการพิมพ์เอกสารสำหรับใช้เป็น หลักฐานการสมัครชั่วคราว ก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 27 มีนาคม 2563 ทางเว็บไซต์ http://admission.lbtech.ac.th หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแล้ว ให้ผู้สมัครปริ้น ใบสมัคร (ขั้นตอนที่ 6) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบอีกครั้งหนึ่ง


  *** ดังนั้นหลักฐานนี้ผู้สมัครจะปริ้นท์หรือไม่ก็ได้  เปิดระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ในวันที่ 1-25 มีนาคม 2563 และในขั้นตอนนี้ยังไม่เปิดให้ใช้งานในช่วงเวลานี้
  หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดอ่านคู่มือการสมัคร หรือติดต่อหมายเลข 036-411-083 ต่อ 104
  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083