logo_register


 • ระบบช่วยเหลือ
 • แก้ไขที่อยู่ ลืม Key Code

 • ผู้ดูแลระบบ
 • เข้าสู่ระบบ


  ขั้นตอนที่ 5 พิมพ์ใบสมัคร


  ขั้นตอนนี้ เป็นการพิมพ์เอกสารสำหรับใช้เป็น หลักฐานในการเข้าห้องสอบ อีกครั้งหนึ่ง


  *** ดังนั้นหลักฐานนี้ผู้สมัครจะต้องปริ้นเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ  webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@hotmail.com
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. (036)411083