งดพิมพ์ใบสมัครชั่วคราว ระบบจะเปิดให้พิมพ์ใหม่ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป

!!! ******** ด่วนมาก ********

แจ้งเรื่องสถานที่สอบ สำหรับผู้สมัครสอบเข้าระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกประเภทวิชา
ให้ทำการตรวจสอบสถานที่สอบ หรือ พิมพ์ใบสมัครใหม่ในวันพรุ่งนี้

สำหรับผู้สมัครฯ ที่พิมพ์ใบสมัครฯ ในวันที่ 26 มี.ค. 2558
ให้ตรวจสอบใบสมัครอีกครั้ง ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครใหม่อีกครั้ง
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

!!! ******** โปรดอ่าน ********
ในการสมัครเรียนออนไลน์
โปรดใช้โปรแกรม Google Chrome เท่านั้น
ดาวน์โหลดโปรแกรม Google Chrome ได้ที่นี่


หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการเลือกสาขาเรียน ให้ติดต่อเจ้าหน้า
จากหมายเลขโทรศัพท์ อยู่ตรงเมนู ติดต่อเรา ด้านบน

หากเลือกสาขาที่สมัครผิด ต้องซื้อคู่มือฯ ใหม่
และต้องโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ยกเลิกข้อมูลเดิมก่อนจึงจะสมัครฯ ใหม่ได้

 

!!! ******** หลักฐานที่ต้องนำเข้าห้องสอบ ********

  1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ จากเว็บไซต์ admission และ datacenter อย่างละ 1 ใบ (ตามรูปแบบในคู่มือ)
  2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 แผ่น (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. บัตรประจำตัวประชาชน

ปวช. สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558

ปวส. สอบวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558

*** สถานที่/เวลาสอบ สามารถดูได้ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 ***

!!!ประกาศ สำหรับวิธีและขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ระบบจะเปิดให้ทำการสมัครฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 มี.ค. 58
โดยต้องทำตามขั้นตอนในเล่มคู่มือฯ ซึ่งขั้นตอน/วิธีการสมัครจะอยู่ในส่วนของ
ภาคผนวก ท้ายเล่มคู่มือ (โปรดอ่านเพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ก่อนทำการสมัครฯ)

ผู้สมัครจะต้องทำตามขั้นตอน ห้าม!!! ข้ามขั้นตอน
เพราะจะทำให้การสมัครฯไม่สมบูรณ์

!!!สำหรับนักเรียน นักศึกษา โควตา

ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว

 
 

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training หรือ DVT) คือการจัดการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือกันของสองฝ่าย คือ ระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมกันฝึกผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งสองสถานที่ โดยที่โรงงาน (เน้นในการฝึกทักษะ) และในชั้นเรียน (เน้นในการเรียนด้านทฤษฎี)

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ จึงได้เปิดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี โดยมีรายละเอียดในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา ดังนี้

  • สาขางานเทคนิคยานยนต์
  • สาขางานเครื่องมือกล
  • สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
  • สาขางานการจัดการคลังสินค้า
  • ปวส. 1 ศึกษาในสถานศึกษา
  • ปวส. 2 ศึกษาในสถานประกอบการ
  • สาขางานการตลาด
ตลอดหลักสูตร จะเรียนในสถานศึกษา 2 วัน คือ วันอังคารและวันพุธ ส่วนวันที่เหลือจะศึกษาในสถานประกอบการ (หยุดวันอาทิตย์ 1 วัน)
 

ในระยะเวลาที่ศึกษาในสถานประกอบการนั้น ผู้เรียนบางสาขาฯ อาจได้รับค่าตอบแทนจากการฝึกปฏิบัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ได้ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการนั้น ๆ

 
 
กรอกเลขที่บัตรประชาชน - - - -